Nowy lekarz kardiolog dołączył do zespołu Alfa - Lek 10-09-2021

dr hab. n. med. Katarzyna Kurnicka

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, echokardiografista.

W 2009r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2019r. tytuł doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe "Znaczenie echokardiografii w diagnostyce i ocenie rokowania u chorych z ostrą zatorowością płucną”.

Ma prawie 20-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań echokardiograficznych przezklatkowych i przezprzełykowych oraz obciążeniowych. Od 2012r. Kierownik Pracowni Echokardiografii w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.

Czytaj więcej...


Powrót