Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana BACC - prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) pod kontrolą USG jest to specjalistyczna metoda diagnostyki, pozwalającą na ocenę mikroskopową zmienionych chorobowo tkanek w obrębie narządów położonych powierzchownie: tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych, zmian tkanki podskórnej, piersi itp. BACC to mało inwazyjna metoda pobierania materiału komórkowego przez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Materiał pobrany w czasie biopsji cienkoigłowej jest poddawany ocenie lekarza patomorfologa pod mikroskopem.

Dzięki tej metodzie z dużą skutecznością mogą być rozpoznane choroby o przebiegu zarówno łagodnym, jak i złośliwym. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania materiału do oceny mikroskopowej ze zmian chorobowych położonych głęboko wśród tkanek, w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania. Zabieg wykonuje lekarz patomorfolog w asyście lekarza radiologa.

Możliwe powikłania:

Badanie jest bezpieczne. Powikłania występują rzadko (krwiak w miejscu wkłucia szczególnie przy zaburzeniach krzepnięcia).

Przebieg badania:

Biopsja cienkoigłowa, rutynowo nie wymaga żadnych środków przeciwbólowych ani przed, ani po jej wykonaniu. Po przyłożeniu sondy do skóry i odnalezieniu podejrzanej zmiany na monitorze aparatu USG, lekarz patomorfolog wkłuwa cienką igłę (zwykle o średnicy 0,4–0,7 mm) cały czas śledząc tor igły na monitorze aparatu USG. Po dotarciu igłą do wybranej zmiany, lekarz patomorfolog aspiruje do igły materiał komórkowy. Po usunięciu igły badanemu zakładany jest opatrunek.

Czas trwania badania:

Lokalizacja zmiany pod kontrolą USG oraz pobranie materiału komórkowego trwa kilka minut.

Postępowanie po badaniu:

Aby zapobiec powstaniu krwiaka, należy silnie ucisnąć założony w miejscu wkłucia jałowy opatrunek (przez 5 minut; przy zaburzeniach krzepnięcia 10 minut). Opatrunek można zdjąć po 15–30 minutach.

w przypadku biopsji tarczycy wskazane jest unikanie wysiłków fizycznych przez około dobę po zabiegu.

Cena:*

355 PLN

Przygotowanie:

Przed badaniem należy:

Zgłosić się z posiadaną dokumentacją medyczną (poprzednie USG, wypisy ze szpitala, konsultacje, informacja o przyjmowanych lekach itp.), zgłosić skłonność do krwawień oraz alergię na zewnętrzne środki odkażające, podpisać formularz zgody na badanie.

Dodatkowe informacje:

Badanie wykonywane jest w czwartki w godz. 16:00 - 18:00.

Lekarze wykonujący:

Tagi:

biopsja, BACC, Badanie USG, piersi, tarczyca, węzły chłonne

* Cena usługi i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

<