Test ROMA - prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

(Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka)

  • Ø wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia raka jajnika, u chorych z guzem przydatków
  • Ø wiarygodna kwalifikacja chorych do grup ryzyka
  • stratyfikacja ryzyka zależnie od statusu hormonalnego kobiety identyfikacja pacjentek, które powinny być kierowane do ośrodków specjalistycznych (ginekologiczno-onkologicznych)
  • identyfikacja pacjentek, które z racji niskiego ryzyka raka jajnika mogą pozostawać pod opieką prowadzącego lekarza

HE4- marker

  • Ø nowy marker raka jajnika
  • Ø o wyższej czułości niż Ca125
  • służy do monitorowania leczenia i wznowy raka jajnika
  • Ø alternatywa dla pacjentek, u których Ca125 nie zmienia się lub pozostaje na bardzo niskim poziomie

Test ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka jest pomocna w ustaleniu przed operacją, czy istnieje wysokie ryzyko wystąpienia złośliwej formy nowotworu jajnika, co ma kluczową rolę dla zapewnienia właściwego leczenia.

Tabela przedstawia ocenę czułości diagnostycznej markerów nowotworowych dla wszystkich typów i stadiów raka jajnika

Czułość diagnostyczna przy

różnych poziomach swoistości


Łagodne zmiany vs raka jajnika

 

Markery

90% swoistość

95% swoistość

98% swoistość

Ca 125

61,2%

76,4% 9

23,9%

HE4

77,6%

43,3%

64,2%

Ca 125+HE4

80,7%

72,9%

71,6%


Test ROMA - 
stanowi obecnie najnowsze osiągnięcie medycyny laboratoryjnej wspomagające decyzje o kwalifikowaniu pacjentek do grup wysokiego i niskiego ryzyka rozwoju złośliwego raka jajnika z uwzględnieniem ich statusu hormonalnego (przed i po menopauzie). 

Cena*

123 PLN

Czas oczekiwania:

3 dni

Tagi:

test, test roma, marker , rak jajnika

* Cena usługi i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.