Karta lekarza Gastrolog

prof. dr hab. n. med.
Jan Dzieniszewski

cena wizyty (PLN):*

Cena wizyty - 260 PLN

dni i godziny przyjęć


Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1952-1958. Stopień naukowy doktora (1964) i doktora habilitowanego (1974) w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Tytuł profesora w roku 1984. W latach 1958— 1980 praca w Klinice Chorób Wewnętrznych, a następnie w Klinice Gastroenterologii CMKP.

W 1968 roku i w 1975 roku roczne pobyty naukowe we Francji (Institute Nationale de la Recherche Medicale, Marsylia). W latach 1965 — 1980 kierownik Studium Medycyny Klinicznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W 1980 roku przechodzi do pracy w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Od jesieni 1980 organizacja i kierownictwo Oddziału Gastroenterologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Warszawie na Bródnie.

Na bazie tego oddziału w roku 1981 została utworzona Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia istniejąca do chwili obecnej. Głównym obszarem działalności naukowej jest patofizjologia i klinika chorób trzustki, zakażenie Helicobacter pylori i leczenie żywieniowe. Jest autorem lub współautorem 265 publikacji naukowych oraz redaktorem lub współredaktorem 11 monografii dotyczących gastroenterologii i żywienia. Od roku 1975 do 1985 redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Lekarskie”. W latach 1980 — 1996 wice prezes Towarzystwa Internistów Polskich, oraz w latach 1986-1992 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Członek Honorowy Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1996 roku przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii zajmującej się zakażeniem Helicobacter pylori. Członek Komitetu Żywienia Człowieka i Komitetu Patofizjologii PAN, członek zwyczajny V Wydziału Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Złotą odznaką za Zasługi dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej, Medalem Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 2000 nagroda Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia.

Miejsca pracy:

  • Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła - Przewodniczący Rady Naukowej
  • Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN - Członek
  • Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydział V Nauk Medycznych - Członek zwyczajny

Znajomość języków:

  • angielski,
  • francuski.

Dni i godziny przyjęć*

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
od 15:00
do 18:15

powrót

* Cena usługi i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pozostali lekarze gastrolodzy