Medycyna pracy - prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

medycyna pracy Warszawa

Medycyna pracy to specjalność lekarska, której przedmiotem jest profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób zawodowych oraz badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta.

Lekarz medycyny pracy wykonuje:

  • badania profilaktyczne pracowników,
  • badania wstępne,
  • badania okresowe, 
  • badania kontrolne, 
  • badania uczniów przed nauką zawodu.

Lekarz medycyny pracy przeprowadza również badania marynarzy, rybaków, nurków i płetwonurków oraz osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.


Medycyna pracy to dziedzina wielodyscyplinarna, opierająca się na znajomości interny, patologii zawodowej, fizjologii pracy, higieny pracy, toksykologii, psychologii i ergonomii pracy.

Badania profilaktyczne mają na celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy. Badania wstępne wykonywane są przed rozpoczęciem pracy, badania okresowe wynikają z terminu badania wyznaczonego przez lekarza medycyny pracy, a badania kontrolne wykonuje się pracownikowi, który przez dłużej niż 30 dni był niezdolny do pracy z powodu choroby.

„Zgodnie z obowiązującym prawem na pracodawcy spoczywa obowiązek zawarcia pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy, która będzie przeprowadzać badania lekarskie pracowników danego zakładu. Wzór takiej umowy znajduje się poniżej”. 

 

Dobra - najlepsza - Medycyna pracy Alfa-Lek Warszawa!

tel. 22 826 45 02; kom. 606 516 080; tel. 22 826 23 10

Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią, tj. podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń...

.

Zdrowy styl życia

Zdrowy styl życia - co to oznacza?

Stan braku choroby i niedołęstwa, ale też stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia" - tak Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowy styl życia. To on odpowiada za jakość naszego zdrowia, a tym samym - profilaktykę groźnych chorób tj. miażdżyca, cukrzyca, zawał...

.

Masaż leczniczy kręgosłupa

Masaż leczniczy kręgosłupa

Masaż leczniczy jest często wykonywanym zabiegiem rehabilitacyjnym, polegającym na fizycznym oddziaływania na organizm pacjenta, za pomocą bodźców mechanicznych. Potrzeba wykonania takiego zabiegu pojawia się wówczas, gdy zespolone z nim mięśnie lub więzadła przestają spełniać...

.

Aktualnie brak video porad w tej specjalizacji.

<