Słownik medyczny

Poronienie niezupełne

Poronienie niezupełne - sytuacja, gdy tylko część tkanek płodowych uległa poronieniu, część zaś nadal pozostaje w macicy.

powrót