Słownik medyczny

Profilaktyka wtórna

zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie

powrót