Małopłytkowość krwi - leczenie - ...charakter przewlekły i wymaga leczenia. W jaki sposób dochodzi do powstania choroby ? Etiologia małopłytkowości immunologicznej jak dotąd nie została dokładnie wyjaśniona, jednak...


Zapalenie gardła, migdałków, węzłów chłonnych, obrzęk kończyn, chłoniak – choroby układu limfatycznego. - ...Rozpoznanie w głównej mierze ustala się na postawie obrazu klinicznego choroby. Bardzo pomocnym i zarazem prostym badaniem, wykorzystywanym w diagnostyce, jest próba...


Morfologia krwi – jak odczytać wyniki? - ...pobranej z żyły. Morfologię u osób zdrowych, nie cierpiących na zdiagnozowane choroby przewlekłe, powinno się wykonywać