Tagi

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej profil z barytem
RTG klatki piersiowej profil z barytem


RTG klatki piersiowej profil
RTG klatki piersiowej profil


RTG klatki piersiowej PA profil
RTG klatki piersiowej PA profil


RTG klatki piersiowej PA profil z barytem
RTG klatki piersiowej PA profil z barytem


RTG klatki piersiowej PA
RTG klatki piersiowej PA


Arteriografia tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu
...tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta)...


Tomografia angiografia klatki piersiowej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)
...Tomografia angiografia klatki piersiowej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)...


Tomografia klatki piersiowej HRCT (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)
...Tomografia klatki piersiowej HRCT  (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)...


Tomografia klatki piersiowej z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)
...Tomografia klatki piersiowej z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)...


Tomografia klatki piersiowej HRCT
...klatki piersiowej HRCT. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...


Tomografia klatki piersiowej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)
...Tomografia klatki piersiowej  (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)...


Tomografia angioTK tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu
...angioTK tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...


Tomografia klatki piersiowej
...klatki piersiowej. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...


Zapalenie płuc - leczenie - ...aby stwierdzić zmiany zlokalizowane w określonym obszarze oraz zleca wykonanie RTG klatki piersiowej i morfologię krwi (na stan zapalny wskazuje podwyższony poziom białych krwinek oraz...


Zdjęcie RTG skrzydłowo – zgryzowe
...Zdjęcie RTG skrzydłowo – zgryzowe...


Zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych w zwarciu
...Zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych w zwarciu...


Zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych
...Zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych...


Zdjęcie RTG żuchwy PA
...Zdjęcie RTG żuchwy PA...


Zdjęcie RTG żuchwy skos
...Zdjęcie RTG żuchwy skos...


Zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych z wkładką
...Zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych z wkładką...


RTG kręgosłupa piersiowego profil
RTG kręgosłupa piersiowego profil


RTG kręgosłupa piersiowego AP profil
RTG kręgosłupa piersiowego AP profil


RTG
...RTG (rentgen) układu kostno-szkieletowego to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce...


Pulmonolog

...i zbadaniu pacjenta. Badania układu oddechowego to przede wszystkim: badanie rtg klatki piersiowej, badanie endoskopowe tchawicy i oskrzeli, punkcja opłucnej, rezonans magnetyczny i...


Powikłania leczenia niepłodności i zabiegów in vitro - hiperstymulacja jajników - ...wielkość jajników oraz obecność płynu w jamie otrzewnej, a także RTG klatki piersiowej. W przypadku postaci łagodnej stosuje się jedynie leczenie zachowawcze. Postać...


Badania profilaktyczne po 40-tym roku życia - ...krążenia. Po ukończeniu 40. roku życia, niezwykle istotną rolę odgrywa regularny RTG klatki piersiowej. Rak płuc należy bowiem do najczęściej diagnozowanych nowotworów w naszym...


Chłoniak – typowe objawy - ...niedokrwistość, małopłytkowość oraz spadek liczby limfocytów. rtg klatki piersiowej - uwidacznia powiększony cień śródpiersia, zajęcie wnęk oraz tkanki...


RTG kopia zdjęcia na CD
RTG kopia zdjęcia na CD tagi: RTG, zdjęcie na cd


RTG kopia 1-go zdjęcia na kliszy
RTG kopia 1-go zdjęcia na kliszy tagi: RTG, zdjęcie na kliszy


RTG stawu kolanowego profil (1 ujęcie)
RTG stawu kolanowego profil (1 ujęcie)


RTG rzepki profil (1 ujęcie)
RTG rzepki profil (1 ujęcie)


RTG rzepki P+L osiowe (1 ujęcie)
RTG rzepki P+L osiowe (1 ujęcie)


RTG stawu kolanowego zdjęcie tunelowe (1 ujęcie)
RTG stawu kolanowego zdjęcie tunelowe (1 ujęcie)


RTG kości piętowej - ostrogi (2 ujęcia)
RTG kości piętowej - ostrogi (2 ujęcia)


RTG kości piętowej osiowe (1 ujęcie)
RTG kości piętowej osiowe (1 ujęcie)


RTG stopy AP (1 ujęcie)
RTG stopy AP (1 ujęcie)


RTG stawów kolanowych L+P AP+2 profile (3 ujęcia)
RTG stawów kolanowych L+P  AP+2 profile (3 ujęcia)


RTG stawów skokowych AP + 2 profile (3 ujęcia)
RTG stawów skokowych AP + 2 profile  (3 ujęcia)


RTG stawów skokowych AP 1 profil (2 ujęcia)
RTG stawów skokowych AP 1 profil  (2 ujęcia)


RTG kości podudzia AP profil (2 ujęcia)
RTG kości podudzia AP + profil (2 ujęcia)


RTG kości krzyżowo - ogonowej (1 ujęcie)
RTG kości krzyżowo - ogonowej (1 ujęcie)


RTG miednicy małej
RTG miednicy małej


RTG miednicy
RTG miednicy


RTG palca
RTG palca


RTG stopy AP + 1 profil (2 ujęcia)
RTG stopy AP + 1 profil  (2 ujęcia)


RTG stawu biodrowego (1 ujęcie)
RTG stawu biodrowego (1 ujęcie)


RTG stawu biodrowego osiowy (1 ujęcie)
RTG stawu biodrowego osiowy (1 ujęcie)


RTG kości udowej AP (1 ujęcie)
RTG kości udowej AP (1 ujęcie)


RTG kości krzyżowo - ogonowej (2 ujęcia)
RTG kości krzyżowo - ogonowej (2 ujęcia)


RTG stawów krzyżowo biodrowych (2 ujęcia)
RTG stawów krzyżowo biodrowych (2 ujęcia)


RTG stawu kolanowego AP (1 ujęcie)
RTG stawu kolanowego AP (1 ujęcie)


RTG kręgosłupa lędźwiowego AP profil
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP profil


RTG kręgosłupa - skolioza (1 ujęcie)
RTG kręgosłupa - skolioza (1 ujęcie)


RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowy
RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowy


RTG ręki prawej wiek kostny
RTG ręki prawej wiek kostny


RTG stawu kolanowego AP profil (2 ujęcia)
RTG stawu kolanowego AP+profil (2 ujęcia)


RTG kręgosłupa - kyfoza (1 ujęcie)
RTG kręgosłupa - kyfoza (1 ujęcie)


RTG kręgosłupa lędźwiowego - zdjęcie skośne (1 ujęcie)
RTG kręgosłupa lędźwiowego - zdjęcie skośne (1 ujęcie)


RTG stomatologiczne
RTG stomatologiczne – zdjęcie rentgenowskie m.in. zęba, zgryzu, żuchwy, stawu skroniowo-żuchwowego. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe, pantomogram, cefalometria.


RTG siodełka tureckiego
RTG siodełka tureckiego


RTG kości udowej AP + profil (2 ujęcia)
RTG kości udowej AP + profil  (2 ujęcia)


RTG stawu skokowego AP + profil (2 ujęcia)
RTG stawu skokowego AP + profil  (2 ujęcia)


RTG ręki AP profil (2 ujęcia)
RTG ręki AP profil (2 ujęcia)


RTG kręgosłupa - zdjęcie celowane (1 ujęcie)
RTG kręgosłupa - zdjęcie celowane (1 ujęcie)


RTG kręgosłupa szyjnego AP profil (2 ujęcia)
RTG kręgosłupa szyjnego AP + profil (2 ujęcia)


RTG kręgosłupa szyjnego (profil 1 ujęcie)
RTG kręgosłupa szyjnego (profil 1 ujęcie)


RTG stopy profil (1 ujęcie)
RTG stopy profil (1 ujęcie)


RTG stopy AP + 2 profile (3 ujęcia)
RTG stopy AP + 2 profile  (3 ujęcia)


RTG kręgosłupa szyjnego - 2 skosy (2 ujęcia)
RTG kręgosłupa szyjnego - 2 skosy  (2 ujęcia)


RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowy (2 ujecia)
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowy (2 ujecia)


RTG czaszki (1 ujęcie)
RTG czaszki (1 ujęcie)


RTG obrotnik (1 ujęcie)
RTG obrotnik (1 ujęcie)


RTG kręgosłupa szyjnego AP profil 2 skosy (4 ujęcia)
RTG kręgosłupa szyjnego AP profil 2 skosy (4 ujęcia)


RTG kręgosłupa szyjnego AP profi czynnościowy (4 ujęcia)
RTG kręgosłupa szyjnego AP profil czynnościowy (4 ujęcia)


RTG stopy AP + 1 profil (2 ujęcia)
RTG stopy AP + 1 profil  (2 ujęcia)


RTG stawy krzyżowo - biodrowe ( 2 ujęcia)
RTG stawy krzyżowo-biodrowe ( 2 ujęcia)


RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + profil + zdjęcie czynnościowe
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + profil + zdjęcie czynnościowe


RTG szczytu płuc według Lindblooma
RTG szczytu płuc według Lindblooma


RTG łuku jarzmowego celowane (1 ujęcie)
RTG łuku jarzmowego celowane (1 ujęcie)


RTG żuchwy skos
RTG żuchwy skos


RTG żebra jednostronnie
RTG żebra jednostronnie


RTG mostku (1 ujęcie)
RTG mostku (1 ujęcie)


RTG stawu barkowego AP
RTG stawu barkowego AP


RTG jamy brzusznej (1 ujęcie) przeglądowe
RTG jamy brzusznej (1 ujęcie) przeglądowe


RTG stawu mostkowo-obojczykowego (1 ujęcie)
RTG stawu mostkowo-obojczykowego (1 ujęcie)


RTG mostku (2 ujęcia)
RTG mostku (2 ujęcia)


RTG kość nosa (profil)
RTG kość nosa (profil)


RTG stawów skroniowych wg Clementisha
RTG stawów skroniowych wg Clementisha


RTG nosogardła (tele)
RTG nosogardła (tele)


RTG rąk L + P AP profil (4 ujęcia)
RTG rąk L+P  AP profil (4 ujęcia)


RTG czaszki (3 ujęcia)
RTG czaszki (3 ujęcia)


RTG czaszki AP + profil ( 2 ujęcia )
RTG czaszki AP + profil ( 2 ujęcia )


RTG twarzoczaszki
RTG twarzoczaszki


RTG zdjęcie transorbitalne (piramidy)
RTG zdjęcie transorbitalne (piramidy)


RTG żuchwy PA
RTG żuchwy PA


RTG zatok
RTG zatok


RTG oczodoły (2 ujęcia)
RTG oczodoły (2 ujęcia)


RTG oczodoły (1 ujęcie)
RTG oczodoły (1 ujęcie)


RTG stawów krzyżowo biodrowych (1 ujęcie)
RTG stawów krzyżowo biodrowych (1 ujęcie)


RTG czaszki (4 ujęcia)
RTG czaszki (4 ujęcia)


RTG obojczyka
RTG obojczyka


RTG nadgarstka (3 ujęcia)
RTG nadgarstka  (3 ujęcia)  


RTG nadgarstka (1 ujęcie)
RTG nadgarstka (1 ujęcie)


RTG nadgarstka AP + profil (2 ujęcia)
RTG nadgarstka AP + profil (2 ujęcia)


RTG nadgarstka (4 ujęcia)
RTG nadgarstka  (4 ujęcia)


RTG kości łódeczkowatej (1 ujęcie)
RTG kości łódeczkowatej (1 ujęcie)


RTG stawu barkowego AP+ osiowe (2 ujęcia)
RTG stawu barkowego AP+ osiowe (2 ujęcia)


RTG ręki profil (1 ujęcie)
RTG ręki profil (1 ujęcie)


RTG ręki AP porównawcze (1 ujęcie)
RTG ręki AP porównawcze (1 ujęcie)


RTG kości łódeczkowatej (2 ujęcia)
RTG kości łódeczkowatej  (2 ujęcia)


RTG przedramienia L + P AP + profil (4 ujęcia)
RTG przedramienia  L+P  AP + profil (4 ujęcia)


RTG nadgarstka L + P AP profil (4 ujęcia)
RTG nadgarstka L + P  AP profil  (4 ujęcia)


RTG przedramienia AP + profil
RTG przedramienia AP + profil


RTG kości ramieniowej (2 ujęcia)
RTG kości ramieniowej (2 ujęcia)


RTG łopatki (1 ujęcie)
RTG łopatki (1 ujęcie)


RTG stawu barkowego L + P + 2 osiowe (4 ujęcia)
RTG stawu barkowego L + P + 2 osiowe (4 ujęcia)


RTG stawu barkowego porównawcze (2 ujęcia)
RTG stawu barkowego porównawcze (2 ujęcia)


RTG kości ramieniowej L+P (4 ujęcia)
RTG kości ramieniowej L+P (4 ujęcia)


RTG łopatki (2 ujęcia)
RTG łopatki (2 ujęcia)


RTG stawów łokciowych AP porównawcze L+P
RTG stawów łokciowych AP porównawcze L+P


RTG stawu łokciowego AP + profil
RTG stawu łokciowego AP + profil


RTG stawu łokciowego skos
RTG stawu łokciowego skos


RTG stawu łokciowego L+P (AP + profil)
RTG stawu łokciowego L+P (AP + profil)


Ból brzucha z prawej strony - ...z prawej strony mogą być również dolegliwości umiejscowione w obrębie klatki piersiowej np. zawał serca (mogą towarzyszyć nudności i wymioty), choroba refluksowa przełyku...


dr n. med. Tomasz Brzeziński - Chirurgia naczyniowa, Chirurg ogólny, Proktolog,
...Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w SP CSK przy ul. Banacha. Znajomość...


Przepuklina rozworu przełykowego - ...przepony występuje, gdy część żołądka ulegnie przemieszczeniu do jamy klatki piersiowej przez tzw. rozwór przełyku. Głównymi objawami przepłukliny rozworu...


Polisomnografia - ...np. chrapanie (umieszczony na krtani) * Pasy oddechowe - reagujące na ruchy klatki piersiowej i brzucha * Czujnik położenia ciała - pozwala na zapis pozycji ciała w czasie...


Zdrowy styl życia - co to oznacza? - ...a także badania ogólne moczu. Ponadto warto zadbać także o prześwietlenie klatki piersiowej (nie częściej niż co 6 miesięcy) oraz USG jamy brzusznej. Poza badaniami...


Refluks – przyczyny, objawy, dieta - ...chorobę, specjalista zleca wykonanie niezbędnych badań m.in.: gastroskopię, RTG z kontrastem, test omeprazylowy, pH-metrię, manometrię przełyku. Jednym z najważniejszych...


Refluks żołądkowo – przełykowy - ...gastroskopii za pomocą endoskopu z mikro kamerą. Często wykonuje się także RTG przełyku z kontrastem, pH – metrię, test omeprazolowy lub manometrię przełyku. Leczenie...


Międzybłoniak opłucnej - ...złośliwy błony wyścielającej wnętrze klatki piersiowej (tj. opłucnej), najczęściej rozwijający się po narażeniu na azbest...


Nadciśnienie tętnicze - ...łatwe męczenie, czasem uczucie kołatania serca, zaczerwienienie twarzy, szyi, klatki piersiowej (zwłaszcza przy dużym wzroście ciśnienia). W przypadku nadciśnienia wtórnego mogą...


Duszność - ...1. Schorzenia układu oddechowego 2. Schorzenia układu krążenia 3. Choroby klatki piersiowej i mięśni 4. Choroby ośrodkowego układu nerwowego 5. Zwiększone zapotrzebowanie...


Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa


powrót