Badania mikrobiologiczne mają na celu wykrycie drobnoustroju chorobotwórczego w materiale klinicznym oraz oznaczenie jego wrażliwości na antybiotyki (antybiogram, mykogram).

 

Dlaczego wykonujemy badania bakteriologiczne?

  1. W przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie i grzyby chorobotwórcze istnieje potrzeba określenia rodzaju drobnoustroju i jego wrażliwości na antybiotyki.
  2. Nie wiedząc, jaki drobnoustrój wywołuje zakażenie, ani nie znając jego wrażliwości na antybiotyki – prowadzimy leczenie na ślepo.
  3. Unika się zbędnego podawania antybiotyków, które zaburzają odporność organizmu i działają toksycznie.
  4. Unika się podawania antybiotyków w zakażeniach wirusowych.
  5. Skraca się czas leczenia choroby.
  6. Obniża się koszty leczenia.
  7. Unika się części powikłań i nawrotów choroby.
 

Na czym polega badanie mykologiczne?

Badanie polega na ocenie i identyfikacji grzybów chorobotwórczych (badanie na obecność grzybów, grzybicy, drożdżycy, pleśni, drożdży, zmian skórnych).

  1. Materiał pobierany jest z miejsc chorobowo zmienionych np. naskórek, fragmenty paznokci.
  2. Materiał do badań pobiera wyłącznie osoba przeszkolona. Niedopuszczalne jest samodzielne pobranie materiału przez Pacjenta.