Słownik medyczny

 • Achromatopsja

  Achromatopsja (całkowita ślepota barwna) - wada wzroku spowodowana chorobą oczu,...

 • Actinic keratosis

  Actinic keratosis inaczej zwane rogowaceniem starczym lub rogowaceniam słonecznym. Jest...

 • Adenowirusy

  Adenowirusy zostały w 1953 wykryte w tkance migdałków (tkance adenoidalnej),...

 • Adermina

  Adermina - Witamina B6 -Bezbarwne kryształy o temperaturze topnienia 160°...

 • Adipocyt

  Adipocyt - komórka tłuszczowa, syntetyzująca i magazynująca tłuszcze proste (trójglicerydy).

 • Adrenalina

  Adrenalina - Hormon rdzenia nadnercza, słaba zasada o temperaturze topnienia...

 • AFP - Alfa-fetoproteina

  Alfa-fetoproteina (AFP) - cząsteczka białka płodowego, która w normalnych warunkach...

 • Afrodyzjak

  Afrodyzjaki - substancje, co do których panuje opinia, że powodują...

 • AIDS

  AIDS to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome -...

 • Akseroftol

  Akseroftol - Witamina A. C20H29OH, alkohol dwuterpenowy, jasnożółta ciecz oleista...

 • ALAT

  ALAT - Aminotrasferaza alaninowa, AlAT, ALAT lub GPT (glutamic...

 • Albuminy

  Albuminy - Podobnie jak globuliny, są to białka proste (proteiny),...

 • Aldehyd octowy

  substancja chemiczna, która powstaje w wątrobie wskutek przekształcenia etanolu (alkoholu)...

 • Alergen

  Alergenem nazywany jest każdy antygen zewnątrzpochodny wywołujący reakcję alergiczną (uczuleniową)....

 • Alergia

  Alergia (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwrażliwość) - patologiczna, jakościowo zmieniona...

 • Alergia pokarmowa

  Alergia pokarmowa jest to zespół objawów zachodzących w organizmie będących...

 • Alergolog

  Lekarz specjalista zajmujący się leczeniem schorzeń związanych z uczuleniem organizmy...

 • Alergologia

  Alergologia - dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem schorzeń alergicznych i...

 • Alkaloidy

  Alkaloidy - Substancje (związki chemiczne) pochodzenia roślinnego o skomplikowanych strukturach,...

 • Alkohol etylowy

  Alkohol etylowy lub etanol to związek organiczny z grupy alkoholi...

 • Alkoholizm

  Alkoholizm - inaczej uzależnienie od alkoholu lub choroba alkoholowa -...

 • Aloes uzbrojony

  Aloes uzbrojony (Aloe ferox) - gatunek bylin należący do rodziny...

 • Aminotransferaza alaninowa

  Aminotrasferaza alaninowa, AlAT, ALAT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) -...

 • Aminotransferaza asparaginianowa

  Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) - narządowo...

 • Amniopunkcja

  Amniopunkcja - zabieg polegający na pobraniu niewielkiej ilości płynu owod-niowego...

 • Anafilaksja

  Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna) to rodzaj reakcji alergicznej typu natychmiastowego, która...

 • Analgosedacja

  Analgosedacja to jedna z form znieczulenia, polegająca na jednoczesnym podawaniu...

 • Anamneza

  Anamneza, wywiad anamnestyczny, wywiad chorobowy, badanie podmiotowe (gr. anamnesis) podstawowa...

 • Anatomia

  Anatomia - Nauka o budowie wewnętrznej organizmów żywych.

 • Androgen

  Androgeny są to hormony płciowe o budowie sterydowej o działaniu...

 • Androlog

  Androlog - lekarz zajmujący się budową, czynnościami fizjologicznymi, diagnozowaniem i...

 • Andrologia

  Andrologia - dziedzina medycyny zajmująca się budową, czynnościami fizjologicznymi, diagnozowaniem...

 • Anemia

  ANEMIA - Niedokrwistość, stan niedoboru hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i...

 • Anemia sierpowata

  Anemia sierpowata to ciężka, zwykle śmiertelna choroba dziedziczna wywołana...

 • Anemia złośliwa

  Anemia złośliwa - spowodowana jest niedoborem witaminy B12. Awitaminoza B12...

 • Anestezjologia

  Anestezjologia - jedna ze specjalności lekarskich zajmująca się przygotowaniem chorego...

 • Aneuryna

  Witamina B1 - C12H17ON4SCl HCl - w stanie czystym bezbarwne...

 • Angina

  ANGINA - ostre ropne zapalenie migdałków podniebiennych (tonsillitis purulenta acuta)....

 • Angiologia

  Angiologia (z grec. "angeion" - "naczynie") - nauka o układzie...

 • Anty-D przeciwciała

  Przeciwciała anty-D - przeciwciała skierowane przeciwko antygenom D, któ­re znajdując...

 • Anty-Rh przeciwciała

  Przeciwciała anty-Rh - przeciwciała produkowane przez organizm osoby z czynnikiem...

 • Antybiotyki

  Antybiotyki - Leki o silnym działaniu bakteriobójczym lub bakteriostatycznym, niszczące...

 • Antybiotykooporność

  oporność bakterii na działanie antybiotyków

 • Antygen

  Antygen - substancja prowokująca organizm do wytwarzania przeciwciał.

 • Antyoksydant (przeciwutleniacz)

  każda substancja, która wykazuje zdolność wzbudzenia przeciwko sobie odpowiedzi odpornościowej...

 • AspAT

  Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) - narządowo niespecyficzny...

 • Astma

  Astma - jest to choroba objawiająca się napadami duszności (wydechowej)...

 • Astma aspirynowa

  Astma aspirynowa: postać astmy, w której ciężkie napady duszności rozwijają...

 • Astma oskrzelowa

  Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. Asthma bronchiale) jest to przewlekła,...

 • Astma wysiłkowa

  Astma wysiłkowa: napady duszności występują przede wszystkim lub wyłącznie po...

 • Astma zawodowa

  Astma zawodowa: postać astmy ujawniająca się w wyniku zadziałania szkodliwego...

 • Ataksja

  Ataksja (z gr. ataxi, łac. ataxia) - objaw wielu chorób...

 • Atopia

  Atopia - (termin wprowadzony przez Coca i Cookea w 1923...

 • Atopowe zapalenie skóry

  Atopowe zapalenie skóry, AZS (ang. atopic dermatitis, łac. dermatitis...

 • Atrofia mięśniowa

  Atrofia (Zanik mięśni) -Choroba powoduje zmniejszenie wydolności mięśni. Zaniki...

 • Autoagresja komórek

  Autoagresja komórek - zjawisko polegające na zaistnieniu odpowiedzi układu immunologicznego...

 • Autoimmunizacja

  Autoimmunizacja - chorobowe zjawisko, stanowiące podłoże chorób autoimmunologicznych, polegające na...

 • Awitaminoza

  Awitaminoza - zespół objawów związany z niedoborem witamin. Niedobór witamin...

<