Słownik medyczny

 • Cewa nerwowa

  Cewa nerwowa - tkanka zarodkowa, z której następnie rozwija się...

 • Chemioterapia

  Chemioterapia jest to metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą...

 • Chirurg naczyniowy

  Chirurg naczyniowy - lekarz zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych...

 • Chirurgia

  Chirurgia (z grec. "cheir" - ręka i "ergon" - czyn,...

 • Chirurgia dziecięca

  Chirurgia dziecięca - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym człowieka...

 • Chirurgia naczyniowa

  Chirurgia naczyniowa - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym naczyń...

 • Chirurgia ogólna

  Chirurgia ogólna (z grec. "cheir" - ręka, "ergon" - czyn,...

 • Chirurgia onkologiczna

  Chirurgia onkologiczna - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym nowotworów....

 • Chirurgia plastyczna

  Chirurgia plastyczna (kosmetyczna lub estetyczna) - dziedzina medycyny zajmująca się...

 • Chirurgia stomatologiczna

  Chirurgia stomatologiczna - dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy...

 • Chirurgia szczękowo-twarzowa

  Chirurgia szczękowo-twarzowa - dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem operacyjnym niektórych...

 • Cholesterol

  Cholesterol w ścisłym znaczeniu to organiczny związek chemiczny, alkohol z...

 • Choroba

  Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czujemy się źle,...

 • Choroba Addisona

  Choroba Addisona, pierwotna niedoczynność kory nadnerczy (ang. adrenal hypofunction, adrenal...

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Polega ona na stopniowym...

 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba

  Choroba Creutzfeldta-Jakoba, CJD - śmiertelna i nieuleczalna choroba ośrodkowego układu...

 • Choroba Gravesa - Basedowa

  Choroba Gravesa-Basedowa, choroba Basedowa - schorzenie autoimmunologiczne o podłożu genetycznym,...

 • Choroba lokomocyjna

  Choroba lokomocyjna (kinetoza, choroba ruchu) - schorzenie wywołane podczas poruszania...

 • Choroby autoimmunologiczne

  Choroby autoimmunologiczne - grupa chorób w patogenezie których układ immunologiczny...

 • Chromosomy

  Chromosomy - parzyste struktury, każda składająca się z dwóch połączonych...

 • Ciałko żółte

  Ciałko żółte - struktura formująca się w jajniku, w miejscu...

 • Ciąża

  Ciąża - okres od momentu zapłodnienia do wydania na świat...

 • Ciąża pozamaciczna

  Ciąża pozamaciczna - zagnieżdżenie się ciąży poza jamą macicy, najczęściej...

 • CJD

  Choroba Creutzfeldta-Jakoba, CJD - śmiertelna i nieuleczalna choroba ośrodkowego...

 • Cukrzyca

  Cukrzyca (diabetes mellitus - z gr. diabainein - przepływać i...

 • Cukrzyca ciężarnych

  Cukrzyca ciężarnych przejściowe zaburzenie, rozpoznawane na podstawie podwyższonego stężenia glukozy...

 • Cukrzyca typu 1

  Cukrzyca typu 1 (dawniej nazywana insulinozależną, IDDM (Insulin Dependent Diabetes...

 • Cukrzyca typu 2

  Cukrzyca typu 2 (dawniej nazywana insulinoniezależną, NIDDM (Non-Insulin Dependent Diabetes...

 • Cykl miesięczny

  Cykl miesięczny - Poza okresami ciąży, karmienia piersią i zażywania...

 • Cytologia

  Cytologia - badanie mikroskopowe pobranego rozmazu zawierające złuszczone komórki nabłonka...

 • Czerniak

  Czerniak - Nowotwór skóry wywodzący się z melanocytów

 • Czerwone ciałko krwi

  Erytrocyt (gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko...

 • Czynniki otyłości

  * czynniki genetyczne - mogą odgrywać role w powstaniu otyłości...

 • Czyrak

  Czyrak (łac. furunculus) - ropne zapalenie okołomieszkowe z wytworzeniem czopa...

 • Chromosom

  forma organizacji materiału genetycznego (kwasu nukleinowego) wewnątrz jądra komórkowego

 • Chorobowość

  liczba chorych na daną chorobę w danym roku na 100...

 • Chłoniak

  grupa chorób nowotworowych wywodzących się z układu chłonnego (m.in. z...

 • Chemioterapia uzupełniająca

  stosowanie leków przeciwnowotworowych w uzupełnieniu innych sposobów leczenia (np. po...

 • Chemioterapeuta

  lekarz zajmujący się leczeniem nowotworów za pomocą leków (tzw. chemioterapeutyków)

 • Chemioprewencja

  polega na podawaniu osobom zagrożonym rozwojem raka określonych substancji naturalnych...

 • Cecha recesywna

  ujawnia się tylko u homozygot, tzn. u osób mających dwa...

 • Cecha dominująca

  ujawnia się w przypadku występowania jednego genu odpowiedzialnego za daną...