Badania laboratoryjne 

Diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, medycyna laboratoryjna – dyscyplina medycyny, której zadaniem jest określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta. Badanie laboratoryjne prowadzi się in vitro przy użyciu technik mikroskopowychbiochemicznychimmunologicznychbakteriologicznychanalizy instrumentalnej i służy ustaleniu rozpoznania lub monitorowaniu leczenia.

Badania laboratoryjne pozwalają ocenić stan zdrowia badanego oraz postęp choroby zanim wystąpią objawy. W Centrum Medycznym Alfa-Lek wykonujemy badania laboratoryjne w pełnym zakresie.

Z reguły podstawowymi i najpowszechniej wykonywanymi badaniami analitycznymi są laboratoryjne analizy krwi oraz moczu, składające się na tzw. podstawowe badania profilaktyczne, zwane inaczej badaniami ogólnymi.

Badania ogólne wykonywać należy przynajmniej raz w roku niezależnie od stanu zdrowia. Dostarczają one wielu ważnych informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta. Badania ogólne krwi i moczu są formą profilaktyki prozdrowotnej. Wykonuje się je w celu wczesnego zdiagnozowania chorób lub służą ocenie ogólnego stanu zdrowia Pacjenta.

Warto też rozważyć wykonanie badania kału przy występowaniu dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Badanie to wykrywa:

choroby zakaźne, choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego, zaburzenia trawienia, a także służy wczesnemu rozpoznaniu nowotworu jelita grubego. 

Aby wybrać interesujące Cię badanie skorzystaj z menu po lewej stronie.