Słownik medyczny

 • Dentystyka

  Dentystyka - dział medycyny zajmujący się budową i fizjologią zębów...

 • Dermalolog

  Dermatolog - lekarz zajmujący się schorzeniami skóry i jej przydatków...

 • Dermatologia

  Dermatologia - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami skóry i jej...

 • DES (dietylostilbestrol)

  DES (dietylostilbestrol) - syntetyczny estrogen, stosowany w latach pięć...

 • Di - Per - Te

  Di-Per-Te, ang. DTP, Di-Te-Per - skojarzona szczepionka przeciwko błonicy (Diphtheria)...

 • Diabetolog

  Diabetolog Lekarz zajmujący się leczeniem cukrzycy i jej powikłań.

 • Diabetologia

  Diabetologia - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem cukrzycy i jej...

 • Dioksyny

  Dioksyny potoczna nazwa grupy organicznych związków chemicznych będących pochodnymi oksantrenu....

 • Dioksyny

  toksyczne związki chemiczne, pochodne oksantrenu

 • Drgawki

  Drgawki (łac. tremor) to mimowolne skurcze mięśni, które występują w...

 • Drogi żółciowe

  Drogi żółciowe zespół przewodów odprowadzających żółć z wątroby do dwunastnicy....

 • Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe

  Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe - Rozpoczynają się w wątrobie kanalikami żółciowymi...

 • Duszność

  Duszność (łac.dyspnoe) jest to subiektywne odczucie braku powietrza, bardzo często...

 • Dwunastnica

  Dwunastnica (łac. duodenum) u człowieka to rurowaty organ długości 25-30...

 • Dychawica oskrzelowa

  Astma. Jest to choroba objawiająca się napadami duszności (wydechowej) połączonymi...

<