Słownik medyczny

  • Jajeczko

    Komórka jajowa (jajeczko) - żeńska komórka rozrodcza. Konizacja (stożkowe wycięcie)...

  • Jajowody

    Jajowody - trąbkowate struktury zapewniające połączenie między jajnikami a macicą.

  • Jatrogenny

    efekt będący następstwem działalności lekarskiej