Badania na pozwolenie na broń

Czytanie lektora:

Aby uzyskać odpowiednie orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania oraz posługiwania się bronią palną, niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań.

Badanie lekarskie obejmuje całościową ocenę stanu zdrowia, ale ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz, który przeprowadza takie badanie, kieruje ponadto kandydata na badania psychiatryczne oraz okulistyczne, a gdy uzna to za niezbędne – również na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze, np. poziom glukozy we krwi, EEG, EKG (dla osób powyżej 40 roku życia).

Wizyta u psychologa sprowadza się przeważnie do rozwiązania kilku testów oraz do rozmowy, która ma na celu określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opisu osobowości, z uwzględnieniem zachowania w trudnych sytuacjach oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Badanie takie ma na celu wykluczyć istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeśli przeprowadzający badanie psycholog uzna to za konieczne.

Upoważniony lekarz na podstawie wyników badań wystawia orzeczenie lekarskie, a uprawniony psycholog wystawia orzeczenie psychologiczne. Te orzeczenia są ważne przez okres 2 miesięcy od daty ich wydania.

W przypadku posiadania już pozwolenia na broń, badania ponawia się co pięć lat.

Podstawą prawną do badań lekarskich oraz psychologicznych jest art. 15 ust. 7 Ustawy o broni oraz amunicji z 21 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 549). Na tej podstawie również ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia (zmienione 17 grudnia 2015 r.), regulujące kwalifikacje lekarzy i psychologów, a także zakres i metodykę badań wykonywanych do pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Tagi:

pozwolenie na broń, badania, posiadanie broni

POWRÓT

*Wszystkie artykuły medyczne prezentowane na stronie są zgodne z wiedzą medyczną, ale żaden nie może być traktowany jako diagnoza lekarska, lecz wyłącznie jako materiał edukacyjny. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Czy artykuł był pomocny? Prosimy o ocenę.


Oceniono na 4,8 gwiazdki z 4 oddanych głosów.