Badania i zaświadczenia zdolności do pracy

Czytanie lektora:

Centrum Medyczne ALFA-LEK przeprowadza badania lekarskie profilaktyczne dla osób przyjmowanych do pracy i pracowników, z określeniem zdolności do pracy na określonym stanowisku, wyszczególnionym w skierowaniu na badanie wydanym przez pracodawcę.

Skierowanie to powinno zawierać:

  • Określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne do pracy, badanie okresowe przy kończeniu się terminu ważności uprzednio wydanego zaświadczenia lub badanie kontrolne;w wypadku niezdolności do pracy pracownika z powodów zdrowotnych powyżej 30 dni.
  • Określenia stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu. W przypadku pracowników określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony.
  • Informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Na podstawie skierowania lekarz medycyny pracy przeprowadza badanie lekarskie. W skład tego badania wchodzą: wywiad dotyczący stanu zdrowia o przebytych chorobach, subiektywnych dolegliwościach i aktualnym leczeniu oraz wpływie warunków pracy na stan zdrowia. Dane te pracownik lub kandydat potwierdza podpisem. Na podstawie dalszego badania fizykalnego i ocenie badań dodatkowych i w razie potrzeby niezbędnych opinii specjalistów lekarz wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia z określeniem stanowiska pracy, na którym pracownik może być zatrudniony z podaniem terminu badania okresowego. Zakres wymaganych badań dodatkowych na poszczególnych stanowiskach pracy, terminy badań okresowych oraz tryb przeprowadzania badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. W sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr69 poz.333 z dnia 25.06.1996r.)

Badania lekarskie i wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy osobom zatrudnionym w produkcji, transporcie żywności i usługach (bary, stołówki, restauracje) oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach wymagających profilaktyki sanitarnej (nauczyciele, pracownicy przedszkoli, kosmetyczki, fryzjerzy i in.)
Osoby te podlegają badaniom wstępnym mającym na celu wykluczeniu zakażeń pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A,B i C i innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, a także gruźlicy i w razie potrzeby wirusa zapalenia wątroby typu B,C oraz HIV ze względu ma możliwość przeniesienia zakażeń na inne osoby. Badania te wykonywane są przed podjęciem pracy, nauki lub ponownym podjęciu pracy po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2006r. w sprawie badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006r.)

Ponadto, poza wydawaniem zaświadczeń lekarskich dla osób zatrudnionych, wydawane są zaświadczenia lekarskie kandydatom do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentom i uczestnikom studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia. Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.09.1997r. (Dz. U. Nr120, poz.707).

Tagi:

medycyna pracy,badania

POWRÓT

*Wszystkie artykuły medyczne prezentowane na stronie są zgodne z wiedzą medyczną, ale żaden nie może być traktowany jako diagnoza lekarska, lecz wyłącznie jako materiał edukacyjny. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Czy artykuł był pomocny? Prosimy o ocenę.


Oceniono na 3,4 gwiazdki z 5 oddanych głosów.