Angio MR

Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych, angio MR (aparat niskopolowy) 
...magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych, angio MR  (aparat niskopolowy). Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa...


Rezonans magnetyczny głowy i badanie angio MR głowy 
...magnetyczny głowy i badanie angio MR głowy. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa...


Rezonans magnetyczny tętnic przedmózgowych (angio MR) 
...magnetyczny tętnic przedmózgowych (angio MR). Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa...


Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych (angio MR) 
...magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych (angio MR). Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa...