Angio TK

Tomografia angioTK tętnic kończyn dolnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
...angioTK tętnic kończyn dolnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...


Tomografia angioTK tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
...angioTK tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...


Tomografia angioTK tętnic mózgowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
...angioTK tętnic mózgowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...


Tomografia angioTK tętnic szyjnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
...angioTK tętnic szyjnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...


Tomografia angiografia kończyn (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
...Tomografia angiografia kończyn (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)...


Tomografia angioTK tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
...angioTK tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...