Arteriografia

Arteriografia tętnic nerkowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Arteriografia tętnic nerkowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Arteriografia tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Arteriografia tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).  


Arteriografia tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Arteriografia tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).