Artoriografia

Artrografia stawu kolanowego z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Artrografia stawu kolanowego z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Rezonans Magnetyczny. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Artrografia stawu barkowego z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Artrografia stawu barkowego z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Rezonans Magnetyczny. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).