Badanie dna oka

Badanie dna oka w czasie ciąży - ...z podstawowych procedur okulistycznych, często pomijanych w okresie ciąży, jest badanie dna oka, które umożliwia ocenę kondycji narządu wzroku, przy pomocy...


Badanie dna oka (oboje oczu) 
Badanie dna oka (oboje oczu) Lekarz wykonujący: dr n. med. Małgorzata Werenowska - Pietrzyk


Zdjęcie dna oka (oboje oczu) 
...Zdjęcie dna oka (oboje oczu) Lekarz wykonujący: dr n. med. Małgorzata Werenowska - Pietrzyk...


Zdjęcie dna oka (jedno oko) 
...Zdjęcie dna oka (jedno oko) Lekarz wykonujący: dr n. med. Małgorzata Werenowska - Pietrzyk...


Badania profilaktyczne po 40-tym roku życia - ...(nie rzadziej niż co dwa lata). Ponadto zaleca się (raz na 6 miesięcy) wykonać badanie dna oka, a także przegląd stomatologiczny, zaś raz na 3 lata - badania słuchu. Niezwykle istotny...