Badanie słuch

Schorzenia neurologiczne - ...widzenia ( np. ubytki pola widzenia, podwójne widzenie) zaburzenia słuchu ( np. ubytki słuchu, szumy) zaburzenia mowy i połykania zaburzenia czynności ruchowych...


Leczenie zapalenia ucha - ...są: ból ucha podczas ruchów szczęki, wypływająca ropna treść, niedosłuch i świąd ucha. Infekcja może mieć charakter wirusowy, bakteryjny albo grzybiczy, a rozpoznanie...


ADHD u osób dorosłych - ...uwagi na zadaniach lub czynnościach, które są nużące, trudności ze słuchaniem, trudności z postępowaniem wg instrukcji, rozpoczynanie wielu czynności naraz i problem z ich...