Badanie TK

Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa, TK (ang. Computed Tomography - CT) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych...


Tomografia komputerowa 
...komputerowa, CT, TK – jest badaniem jest badaniem radiologicznym wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie. Obrazy uzyskiwane podczas tomografii komputerowej pozwalają na...


Tomografia jamy brzusznej przeglądowe 
Tomografia jamy brzusznej przeglądowe. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia jamy brzusznej (trójfazowe) 
Tomografia jamy brzusznej (trójfazowe). Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia angioTK tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Tomografia angioTK tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia klatki piersiowej HRCT 
Tomografia klatki piersiowej HRCT. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia miednicy małej 
Tomografia miednicy małej. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia klatki piersiowej 
Tomografia klatki piersiowej. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia stawu dowolnego 
Tomografia stawu dowolnego. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia tkanek miękkich - dowolna anatomia 
Tomografia tkanek miękkich – dowolna anatomia. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia angioTK tętnic kończyn dolnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Tomografia angioTK tętnic kończyn dolnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia dowolnego odcinka kręgosłupa 
Tomografia dowolnego odcinka kręgosłupa. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia szyi (jednofazowe) 
Tomografia szyi (jednofazowe). Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia jamy brzusznej i miednicy małej 
Tomografia jamy brzusznej i miednicy małej. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia angioTK tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Tomografia angioTK tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia kości skroniowych (uszy) 
Tomografia kości skroniowych (uszy). Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia zatok 
Tomografia zatok. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia angioTK tętnic szyjnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Tomografia angioTK tętnic szyjnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia szczęki/żuchwy (Dental) 
Tomografia szczęki/żuchwy (Dental). Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia głowy 
Tomografia głowy. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia angioTK tętnic mózgowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Tomografia angioTK tętnic mózgowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia oczodołów 
Tomografia oczodołów. Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia szczęki / żuchwy (Dental - Guide) 
Tomografia szczęki / żuchwy (Dental - Guide). Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym aparatem.


Tomografia trauma scan całego ciała (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia trauma scan całego ciała  (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia dental szczęki (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia dental szczęki (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia dental żuchwy (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia dental żuchwy (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia kolonoskopia wirtualna (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia kolonoskopia wirtualna  (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia angiografia jamy brzusznej (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia angiografia jamy brzusznej (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia angiografia głowy (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia angiografia głowy  (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia szczęki (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia szczęki (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia angiografia szyi (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia  angiografia szyi (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia angiografia klatki piersiowej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia angiografia klatki piersiowej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia trauma scan całego ciała z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia trauma scan całego ciała z kontrastem (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia szczęki i żuchwy DICOM (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia szczęki i żuchwy DICOM (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu i rozwarciu) (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia obrotnika (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia obrotnika (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia jednego stawu lub jednej kości (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia jednego stawu lub jednej kości (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu) (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu) (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia uszu (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia uszu (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia szczęki i żuchwy (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia szczęki i żuchwy (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia szczęki DICOM (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia szczęki DICOM (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia żuchwy DICOM (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia żuchwy DICOM (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia żuchwy (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia żuchwy (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia angiografia kończyn (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia angiografia kończyn (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia przysadki z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia przysadki z kontrastem (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia oczodołów (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia oczodołów (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia uszu /piramid/ (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia uszu /piramid/ (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia przysadki (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia przysadki (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia głowy (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia głowy (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia zatok (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia zatok (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia twarzoczaszki (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia twarzoczaszki (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia kręgosłupa /1 odcinek/ (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia kręgosłupa /1 odcinek/ (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia jamy brzusznej z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia jamy brzusznej z kontrastem  (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia miednicy małej z kontrastem (64 -rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia miednicy małej z kontrastem (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia jamy brzusznej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia jamy brzusznej  (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia klatki piersiowej HRCT (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia klatki piersiowej HRCT  (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia kręgosłupa /1 odcinek/ z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia kręgosłupa /1 odcinek/ z kontrastem (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia klatki piersiowej z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia klatki piersiowej z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Tomografia klatki piersiowej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia klatki piersiowej  (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Spiralna tomografia komputerowa -


Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) -


OCT przedniego odcinka oka (tomografia rogówki, twardówki, tęczówki i kąta przesączania) - jedno oko 
...OCT przedniego odcinka oka (tomografia rogówki, twardówki, tęczówki i kąta przesączania) - jedno oko Lekarz wykonujący: dr n. med. Małgorzata Werenowska...


OCT plamki żółtej (tomografia siatkówki oka) oboje oczu 
...OCT plamki żółtej (tomografia siatkówki oka) oboje oczu Lekarz wykonujący: dr n. med. Małgorzata Werenowska...


OCT przedniego odcinka oka (tomografia rogówki, twardówki, tęczówki i kąta przesączania) - oboje oczu 
...OCT przedniego odcinka oka (tomografia rogówki, twardówki, tęczówki i kąta przesączania) - oboje oczu Lekarz wykonujący: dr n. med. Małgorzata Werenowska...


Tomografia głowy z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
Tomografia głowy z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)


Rezonans magnetyczny -