Badanie wzroku

Wzrok - krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm Wzrok jest najważniejszym zmysłem u człowieka. Pozwala on na odbiór szerszego zakresu informacji napływających z otaczającego nas środowiska. Charakteryzuje się dużą zdolnością integracji wielu bodźców i zdolnością przekazywania nam wielu...


GDX (ocena nerwu wzrokowego) oboje oczu 
...GDX (ocena nerwu wzrokowego) oboje oczu Lekarz wykonujący: dr n. med. Małgorzata Werenowska...


Nerw wzrokowy - ...wzrokowy - II nerw czaszkowy, część drogi wzrokowej. Przebiega od siatkówki do skrzyżowania wzrokowego. Można wyróżnić w nim cztery części: 1. odcinek wewnątrzgałkowy (od...