Bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny (OBS) 
...bezdech senny (OBS) jest najczęstszą przyczyną zaburzeń oddychania podczas snu. Na podstawie badań epidemiologicznych stwierdzono , iż OBS występuje u 4% mężczyzn i 2%...


Obturacyjny bezdech senny (OBS) - ...bezdech senny (OBS) - jest najczęstszą przyczyną zaburzeń oddychania podczas snu. Na podstawie badań epidemiologicznych stwierdzono , iż OBS występuje u 4% mężczyzn i...


Diagnostyka OBS - Bezdech senny 
Bezdech senny - rozpoznanie choroby można ustalić po badaniu lekarskim i przeprowadzeniu specjalistycznego badania nowoczesnym, przenośnym aparatem umożliwiającym rejestrację snu chorego w jego domu. Urządzenie to w czasie jednej nocy...


Obturacyjny bezdech senny - co to jest? Diagnoza i leczenie - ...obturacyjnym bezdechsennym (OBS) możemy mówić wówczas, gdy średnio w każdej godzinie snu u chorego występuje pięć trwających nie krócej niż 10 sekund epizodów...