Cholanografia

Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i cholangiografia MR 
...magnetyczny jamy brzusznej i cholangiografia MR. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta)...


Cholangiografia MR 
Cholangiografia MR. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).