Czaszka

RTG czaszki (1 ujęcie) 


RTG czaszki (4 ujęcia) 


RTG czaszki (3 ujęcia) 


RTG czaszki AP + profil ( 2 ujęcia ) 


Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych, angio MR (aparat niskopolowy) 


Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych (angio MR) 


Tomografia twarzoczaszki (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 


Rezonansmagnetyczny twarzoczaszki / zatok 


RTG twarzoczaszki 


Podwzgórze - zaburzenia i leczenie -