fluoryzacja

Fluor 
...lekarza dentysty, gdyż niewłaściwie lub w nadmiarze użyte mogłyby zaszkodzić. Fluoryzacja lakierem może być przeprowadzana już u najmłodszych dzieci - gdy pojawią się pierwsze zęby...


Profesjonalne oczyszczenie zębów