holter EKG

Holter EKG 
...zaledwie rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG), natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności...


EKG 
...zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i...


Holter ciśnieniowy 
Holter ciśnieniowy czyli inaczej 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy - niezależnie od...


Kardiolog

...chorób wieńcowych wykorzystuje się spoczynkowy zapis EKG, zapis EKG metodą Holtera, próbę wysiłkową, badanie echokardiograficzne, scyntygrafię i koronarografię. Wspomnieć...