Holter

Holter EKG 
...zaledwie rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG), natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności...


Holter ciśnieniowy 
Holter ciśnieniowy czyli inaczej 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy - niezależnie od...


prof. dr hab. n. med. lek. Marek Kochmański - KardiologHipertensjologInternista
...dwuwymiarowa 24-rzędowy Doppler 24-godzinna rejestracja EKG 24-godzinny holter ciśnieniowy Testy obciążeniowe Polisomnografia Dodatkowo w ramach opieki ambulatoryjnej prowadzi...


Hipertensjologia - ...współistniejących. W diagnostyce NT stosuje się badania laboratoryjne, holtery nadciśnieniowe oraz pomiary domowe pacjenta. Dość często wykonuje się Echo serca, usg nerek i...


Leczenie padaczki 
...badania diagnostyczne takie jak rutynowe EEG oraz EEG po bezsennej nocy, badanie holterowskie serca, oznaczenia stężeń leków przeciwpadaczkowych w surowicy oraz niezbędne w...