Jelito grube

Choroby i leczenie jelita grubego Jelito grube stanowi jeden z najważniejszych elementów układu pokarmowego. Odpowiada za tworzenie i wydalanie kału. Za jego nieprawidłowe funkcjonowanie w dużej mierze odpowiedzialny jest nasz tryb życia, w tym spożywanie...


Owrzodzenie jelita grubego – objawy i leczenie - ...na okrężnicę zstępującą, zagięcie śledzionowe, by z czasem objąć całe jelito. W wyniku WZJG dochodzi do uszkodzenia błony jelita grubego, tworzenia się nadżerek, owrzodzeń...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związany z polipowatością /FAP/ (APC) /FAP-APC/ 
...predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związany z polipowatością /FAP/ (APC)...


Rak jelita grubego -