klatka piersiowa

RTG klatki piersiowej profil z barytem 


Tomografia angioTK tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu 


Tomografia klatki piersiowej 


Arteriografia tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu 


Tomografia klatki piersiowej z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 


Tomografia angiografia klatki piersiowej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 


Tomografia klatki piersiowej HRCT (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 


Tomografia klatki piersiowej HRCT 


Tomografia klatki piersiowej (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 


RTG klatki piersiowej PA 


RTG klatki piersiowej profil 


RTG klatki piersiowej PA profil 


RTG klatki piersiowej PA profil z barytem 


Jak działa ultrasonograf? - ...USG takich struktur jak: jama brzuszna, narządy szyi, jądra, sutek, oczodół, klatka piersiowa, stawy i więzadła, tkanki miękkie i mięśnie. Wykonuje się też USG: transrektalne...


RTG kręgosłupa piersiowego profil 


RTG kręgosłupa piersiowego AP profil 


Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy)