Korzeń zęba

Chirurgiczne wydłużenie korony zęba jednokorzeniowego 
...Chirurgiczne wydłużenie korony zęba jednokorzeniowego...


Odsłonięcie zęba do celów ortodontycznych 
...Odsłonięcie zęba do celów ortodontycznych...


Usunięcie zęba zatrzymanego 
...Usunięcie zęba zatrzymanego...


Zatrucie zęba w znieczuleniu 
...Zatrucie zęba w znieczuleniu...