kość udowa

Densytometria kręgosłupa i szyjki kości udowej 


RTG kości udowej AP (1 ujęcie) 


Densytometria szyjki kości udowej 


RTG kości udowej AP + profil (2 ujęcia)