kości

RTG kości krzyżowo - ogonowej (1 ujęcie) 
...RTG kości krzyżowo - ogonowej (1 ujęcie)...


RTG kości krzyżowo - ogonowej (2 ujęcia) 
...RTG kości krzyżowo - ogonowej (2 ujęcia)...


RTG kości udowej AP (1 ujęcie) 
...RTG kości udowej AP (1 ujęcie)...


RTG kości podudzia AP profil (2 ujęcia) 
...RTG kości podudzia AP + profil (2 ujęcia)...


Tomografia kości skroniowych (uszy) 
...kości skroniowych (uszy). Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są spiralnym 16-sto rzędowym...


RTG kości łódeczkowatej (2 ujęcia) 
...RTG kości łódeczkowatej  (2 ujęcia)...


Densytometria kręgosłupa i szyjki kości udowej 
...Badanie Densytometria kręgosłupa i szyjki kości udowej...


RTG kości ramieniowej (2 ujęcia) 
...RTG kości ramieniowej (2 ujęcia)...


RTG kości ramieniowej L+P (4 ujęcia) 
...RTG kości ramieniowej L+P (4 ujęcia)...


RTG kości łódeczkowatej (1 ujęcie) 
...RTG kości łódeczkowatej (1 ujęcie)...


Densytometria szyjki kości udowej 
...Badanie Densytometria szyjki kości udowej...


RTG kości piętowej - ostrogi (2 ujęcia) 
...RTG kości piętowej - ostrogi (2 ujęcia)...


RTG kości piętowej osiowe (1 ujęcie) 
...RTG kości piętowej osiowe (1 ujęcie)...


Tomografia jednego stawu lub jednej kości (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective) 
...Tomografia jednego stawu lub jednej kości (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)...


RTG kości udowej AP + profil (2 ujęcia) 
...RTG kości udowej AP + profil  (2 ujęcia)...


Zrzeszotnienie kości - ...(zrzeszotnienie kości) - to choroba charakteryzująca się postępującym ubytkiem masy kostnej i zmianą struktury przestrzennej kości. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po...


Sterowana regeneracja kości 
...Sterowana  regeneracja kości...