Krwiak

Układ limfatyczny -


Żylaki przełyku -


Świeżb, wszawica, nużeniec, grzybica – pasożyty skóry -


Hematolog

...z wyjątkiem miesiączkowych o różnym nasileniu. Pojawiają się samoistne krwiaki w tkankach miękkich, wybroczyny, krwawienia dostawowe, krwiomocz oraz krwawienia z nosa. Poradnik...

 


Padaczka Jacksona (Napad Jacksona) - ...oraz późne i ich powikłania (zakażenia i zanik mózgu, blizny, krwiaki), czynniki zapalne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz mózgu), ostre...


Udar mózgu – niedokrwienny czy krwotoczny? - ...prowadzi do wynaczynienia krwi bezpośrednio o mózgu i powstania krwiaka śródmózgowego (udar krwotoczny, wylew), który rozpiera i uciska mózg...


Udar mózgu – typowe objawy i leczenie - ...prowadzi do wynaczynienia krwi bezpośrednio o mózgu i powstania krwiaka śródmózgowego (udar krwotoczny, wylew), który rozpiera i uciska mózg...


Żółtaczka hemolityczna - ...wynikającej z masywnego rozpadu krwinek czerwonych lub wchłaniania się rozległego krwiaka...


Elektroterapia
...dostosowanie zabiegu pozwala przyspieszyć resorpcję (wchłanianie) krwiaków, wydalić zbędne produkty przemiany materii oraz pobudzić układ krwionośny w obszarze...


Badanie USG 
...wątroby, obecność i charakter ewentualnych zmian chorobowych, występowanie krwiaków podtorebkowych, rysunek żylny wątroby, drogi żółciowe wewnętrzne i przewód...


Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana BACC 
...powikłania: Badanie jest bezpieczne. Powikłania występują rzadko (krwiak w miejscu wkłucia szczególnie przy zaburzeniach krzepnięcia). Przebieg badania: Biopsja...


USG ortopedyczne

...Achillesa. Równie często bada się staw biodrowy i jego okolicę: wysięk, krwiaki, patologie błony maziowej, zarys kostny, chrząstkę a także ścięgna. W odróżnieniu od...