Macica

Tyłozgięcie macicy – przyczyna bólu i powikłań - ...się przodozgięciem oraz przodopochyleniem. Dla lepszego zobrazowania przypomnijmy, że macica znajduje się w miednicy mniejszej, w której wyróżnia się: - szyjkę macicy...


Macica Macica - część narządów rodnych kobiety.


Cytologia jednowarstwowa szyjki macicy 


Rak szyjki macicy – objawy i skuteczne leczenie -


Rak trzonu macicy – skuteczne leczenie -


Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy (CIN) -


Cytologia konwencjonalna szyjki macicy 


Kanał szyjki macicy -


Szyjka macicy -


Rak szyjki macicy -


Wymaz szyjka macicy GBS - Badania bakteriologiczne