Mammografia

Mammografia -


Mammografia MR z obligatoryjnym podaniem kontrastu 
Mammografia MR z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).