Mózg

Kleszczowe zapalenie mózgu - ...zapalenie mózgu, wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze - Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Flaviviridae. Zachorowania są związane na...


Udar mózgu - ...mózgu - dawniej także apopleksja (łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri, ang. cerebro-vascular accident – CVA) to nagłe wystąpienie objawów uszkodzenia mózgu powstałych w wyniku...


Udar mózgu – typowe objawy i leczenie -


Udar mózgu – niedokrwienny czy krwotoczny? -


Przysadka mózgowa - ...mózgowa - mała (około l cm średnicy), ale bardzo ważna struk­tura, leżąca w linii środkowej czaszki, pod dolną powierzchnią mózgu. Sprawu­je kontrolę nad wieloma gruczołami...


Kresomózgowie - ...(łac. telencephalon), inaczej mózg (łac. cerebrum) - część mózgowia obejmująca półkule mózgu, spoidła mózgu (w tym ciało modzelowate), blaszkę krańcową, jądra...