MR

Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i cholangiografia MR 
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i cholangiografia MR. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).  


Rezonans magnetyczny głowy / mózgu (jednofazowe) (aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny głowy / mózgu. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny stawów skroniowo-żuchwowych (aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny stawów skroniowo-żuchwowych (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).


Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i miednicy mniejszej 
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).  


Rezonans magnetyczny jamy brzusznej 
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).  


Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych 
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawu kolanowego 
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny śródstopia / stopy 
Rezonans magnetyczny śródstopia / stopy. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny oczodołów 
Rezonans magnetyczny oczodołów. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym kontrastem ( aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym kontrastem ( aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).


Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa (aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).   


Rezonans magnetyczny głowy i badanie angioMR głowy 
Rezonans magnetyczny głowy i badanie angioMR głowy. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).


Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych, angio MR (aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych, angio MR  (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta). 


Rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny stawu kolanowego (aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli (budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny stawów biodrowych (aparat niskopolowy) 
Rezonans magnetyczny stawów biodrowych (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta). 


Rezonans magnetyczny stawów biodrowych 
Rezonans magnetyczny stawów biodrowych. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny ramienia / przedramienia 
Rezonans magnetyczny ramienia / przedramienia. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny oczodołów 
Rezonans magnetyczny oczodołów. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny głowy i badanie angio MR głowy 
Rezonans magnetyczny głowy i badanie angio MR głowy. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans Magnetyczny przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym podaniem kontrastu. 
Rezonans Magnetyczny przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny nosogardła 
Rezonans magnetyczny nosogardła. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).  


Rezonans magnetyczny 
Rezonans magnetyczny (MRI) jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania ludzkiego ciała. Umożliwia przedstawienie szczegółowych przekrojów narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Rezonans magnetyczny wykorzystuje magnetyczne właściwości atomów, z których składa...


Rezonans magnetyczny splotu ramiennego 
Rezonans magnetyczny splotu ramiennego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawów skroniowo - żuchwowych 
Rezonans magnetyczny stawów skroniowo - żuchwowych. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa 
Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawu barkowego 
Rezonans magnetyczny stawu barkowego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
Rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny nadgarstka / ręki 
Rezonans magnetyczny nadgarstka / ręki. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa 
Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny uda / podudzia 
Rezonans magnetyczny uda / podudzia. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawu skokowego 
Rezonans magnetyczny  stawu skokowego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny tętnic przedmózgowych (angio MR) 
Rezonans magnetyczny tętnic przedmózgowych (angio MR). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny głowy / mózgu (jednofazowe) 
Rezonans magnetyczny głowy / mózgu ( jednofazowe ). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta ).  


Rezonans magnetyczny szyi (jednofazowe) 
Rezonans magnetyczny szyi (jednofazowe). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawu łokciowego 
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych (angio MR) 
Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych (angio MR). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny Rezonans magnetyczny - Obrazowanie Rezonansu magnetycznego (ang. MRI - magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego człowieka. Ma ogromne zastosowanie w medycynie,...


Magnetyczny rezonans jądrowy -


Rezonansmagnetyczny twarzoczaszki / zatok 
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki / zatok. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).