Nowotwór

Nowotwór Nowotwór - Stan charakteryzując się niekontrolowanym wzrostem komórek. Nowotwóry mogą rozprzestrzeniać się i dawać przerzuty drogą naczyń chłonnych, droga krwionośną lub przez ciągłość na otaczające tkanki


Nowotwór piersi i jajników - genetyczne skłonności -


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 4 mutacje Cys61Gly, 4153delA, 5382insC, 185delAG) /BRCA1-4/ 


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 6 mutacji Cys61Gly, Gln855Ter, 3819del5, 4153delA, 5382insC, 185delAG) /BRCA1-6/ 


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 6 mutacji Cys61Gly, Gln855Ter, 3819del5 ,4153delA, 5382insC, 185delAG) + (BRCA2 - 2 mutacje 7985G>A;5972 C/T) /BRCA1+2/ 


Transformacja nowotworowa -


Choroby dwunastnicy – refluks, wrzody, nowotwory -


Objawy nowotworów tarczycy -


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty (BRCA1 - 2 mutacje) + (CHEK2 - 2 mutacje) + (NBS1 - 1 mutacja) /GENPROS/ 


Diagnostyka ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów (HTGR) (BRCA1 - 3 mutacje) + (CHEK2 - 1 mutacja) /HTGR/ 


CA 50 (m.in. marker nowotworów przełyku) - Markery nowotworowe 


CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego) - Markery nowotworowe 


Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy, szyi, krtani) - Markery nowotworowe 


Markery nowotworowe 


Diagnostyka predyspozycji genetycznej do nowotworów o lokalizacji wielonarządowej (CHEK2 - 2 mutacje) + (NOD2 - 1 mutacja) /GENWIEL/ 


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związany z polipowatością /FAP/ (APC) /FAP-APC/ 


Markery nowotworowe jako badanie profilaktyczne po 40-tym roku życia -


Zmiana przednowotworowa -


Nowotwory skóry -


Nowotwory hormonozależne -


Guz Wilmsa (nerczak płodowy) - ...najczęstszy nowotwór nerek występujący u dzieci ...


Rak szyjki macicy - ...szyjki macicy (łac. carcinoma cervicis uteri, ang. cervical cancer) - pierwotny nowotwór złośliwy szyjki macicy. Inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedza stan zwany wewnątrznabłonkową...


Naczyniakomięsak wątroby - ...nowotwór śródbłonka naczyń krwionośnych wątroby; może mieć związek z ekspozycją na chlorek winylu stosowany w przemyśle...


Czerniak - ...Czerniak - Nowotwór skóry wywodzący się z melanocytów...


Autoagresja komórek - ...i węzły chłonne, są miejscem powstawania pierwotnych nowotworów. Grasiczak - nowotwor grasicy jest rzadki, znacznie częstsza jest ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki...


Rak podstawnokomórkowy nowotwór złośliwy wywodzący się z keratynocytów skóry


Rak wątrobowokomórkowy nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek wątroby


Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) nowotwór wywodzący się z limfocytów


Rak płaskonabłonkowy nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka płaskiego


Szpiczak mnogi nowotwór złośliwy z limfocytów B, który niszczy kości


Kosmówczak nowotwór wywodzący się z trofoblastu (tkanki, z której podczas ciąży rozwija się łożysko)


Międzybłoniak opłucnej nowotwór złośliwy błony wyścielającej wnętrze klatki piersiowej (tj. opłucnej), najczęściej rozwijający się po narażeniu na azbest