Omdlenie

Omdlenie Omdlenie (łac syncope), nagła, krótkotrwała utrata przytomności spowodowana przejściowym niedotlenieniem mózgu. Zwykle na tle zaburzeń krążenia mózgowego. Może się zdarzać też u ludzi zdrowych. Omdlenie należy odróżnić od nagłego zatrzymania...


Schorzenia neurologiczne -


Zaburzenia lękowe i nerwicowe – psychiatra czy psychoterapeuta? -


Leczenie padaczki 


Nerwica wegetatywna – gdy lekarz mówi, że jesteś zdrowy -