podudzie

RTG kości podudzia AP profil (2 ujęcia) 


Rezonans magnetyczny uda / podudzia