prady traberta

Elektrostymulacja (prądy TENS, prądy KOTZA - rosyjska stymulacja, prądy TRABERTA, tonoliza) - Elektroterapia


Prądy interferencyjne (Prądy Nemecka, INTERDYN) - Elektroterapia


Prądy diadynamiczne (Prądy Bernarda) - Elektroterapia