Przedramię

Densytometria przedramienia 


RTG przedramienia L + P AP + profil (4 ujęcia) 


Rezonans magnetyczny ramienia / przedramienia 


RTG przedramienia AP + profil