Rentgen

Leczenie kanałowe całkowite 1 kanał 
...materiałem kontrolując prawidłowość zabiegu przez wykonanie natychmiast zdjęcia rentgenowskiego...


RTG 
...RTG (rentgen) układu kostno-szkieletowego to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce...


Tomografia komputerowa 
...TK – jest badaniem jest badaniem radiologicznym wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie. Obrazy uzyskiwane podczas tomografii komputerowej pozwalają na analizę warstwa po warstwie...


RTG stomatologiczne 
...stomatologiczne – zdjęcie rentgenowskie m.in. zęba, zgryzu, żuchwy, stawu skroniowo-żuchwowego. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe, pantomogram...