sączek

Ropień - ...ropnia brzucha. Zasadniczym leczeniem ropnia jest nacięcie i założenie drenów i sączek by umożliwić odpływ ropy. Niekiedy podawanie jednocześnie pochodnych penicyliny i metronidazolu...