Siatkówka

OCT plamki żółtej (tomografia siatkówki oka) oboje oczu


Laserowanie siatkówki oka (fotokoagulacja)