Tkanka mięśniowa

Tkanka łączna Tkanka łączna - jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych, jest charakterystyczna dla zwierząt przechodzących dwie fazy gastrulacji i powstaje z mezodermy. Komórki tkanki łącznej wytwarzają dużą ilość substancji międzykomórkowej, która wypełnia...


Pokrycie recesji dziąsłowej metodą z przeszczepem z tkanki łącznej 


Atrofia mięśniowa -